Posted on September 28th, 2012

www.kodcu.com  ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Kurumsal Espiyonaj” konulu webiner etkinliğinin sunum dosyasını sizinle paylaşıyoruz:

Kurumsal Espiyonaj nedir?

Büyüyen küresel ekonomiyle beraber rekabet ortamının oluşması, kurumların istihbarat toplama yarışına girmesine sebep olmuştur. Yeni nesil teknolojilerle beraber artan sofistike saldırılar, bilginin en değerli meta olduğu dünyamızda bilgi güvenliğini artık bir lüks olmaktan çıkarıp gereklilik haline getirmiştir. Bu koşullardan dolayı “Kurumsal Casusluk” günümüzde her sektörün üzerine eğilmesi gerektiği çok önemli bir konudur.

 

 

Reply